Çalışanlar Arası İletişimi Geliştirmede Sosyal Medyanın Rolü

img

Teknolojinin hızla ve sınır tanımadan gelişip değiştiği, rekabetin hemen hemen her sektörde giderek yükseldiği günümüzde, kurumlar için iletişimin önemi de giderek artıyor.

Bu anlayışla dijital dünyanın yeniliklerini nitelikli projelerde uygulayan birçok şirketin hem hedef kitlesi hem de çalışanları nezdinde bilgi paylaşımı ve etkileşimi artırmak adına sosyal medyayı kullandığını görüyoruz.

Araştırmalara göre organizasyonlar; kurumsal itibarı güçlendirmenin yanında iç iletişimde motivasyonu artırmak ve iş verimliliğini sağlamak için çalışan etkileşim ve iletişiminde sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorlar. Çalışanlar ise sosyal medyanın iki yönlü ve interaktif özeliklerinin, ekip içinde duygusal bağ ve iş birliğini kuvvetlendirdiğine inanıyorlar.

Bu noktada birçok kişinin günlük hayatında kullandığı Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin gibi sosyal paylaşım platformlarını iç iletişime entegre etmek; çalışanlara ulaşmak adına düşük maliyetli ve hedefli bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bazı şirketler ise kurumiçi iletişim çalışmalarında Yammer, Chatter, Slack, Facebook at Work ya da Social Chorus gibi sosyal medya araçlarını tercih ediyorlar.

Kurum içi iletişimde sosyal medya kullanımının motivasyona etki ettiği alanları ise şöyle özetleyebiliriz:

Öncelikle çalışanlar şirketlerinde yapılan işler hakkında daha fazla bilgi sahibi olurken, kendileri gibi düşünen arkadaşlarıyla iletişime geçiyor ve görüşlerini açıkça paylaşabilme imkanı buluyorlar. Böylece, organizasyonlarını daha şeffaf görüyor ve şirketlerine olan aidiyetlerinin artığını hissediyorlar. Bir diğer yandan çalışanların iç iletişimde sosyal medya kullanımı arttıkça, daha önce şirketle ilişkileri nasıl olursa olsun, kendini organizasyona daha bağlı hissetmeye başlıyorlar.

Tüm bunların yanında çalışanlara anlamlı ve uygun içerikleri nasıl paylaşabileceklerine ilişkin açık yönlendirmeler yapılması ve sosyal medya araçlarının nasıl kullanılacağına dair eğitimler düzenlenmesi hem bireylere hem de organizasyonlara yarar sağlıyor. Sosyal medya kullanımının şirketin iş hedeflerine nasıl bir fayda sağlayabileceğini daha iyi aktarmak adına kurumsal iletişim departman yöneticilerinden destek alınması da ayrıca önemli noktalardan.

Bununla birlikte sosyal medyayı iş süreçleri yönetiminin bir parçası haline getirmeye başlayan şirket liderlerinin, organizasyonlarını destekleyecek uygun ton ve içeriklerde paylaşımlarda bulunmalarının çalışanlar nezdinde oldukça motive edici olduğunu eklemeden geçmeyelim.

Özetleyecek olursak kurum içi iletişimde kullanılmak üzere yaratılan içerikler; çalışanların şirketin misyon ve değerlerine olan bağlılığını artırırken, kişiselleştirilmiş bir kültür yaratabilir ve çalışanı, kendi şirketinin hem iç hem dış iletişimde savunucusu haline getirebilir. Çalışanlar kendi fotoğraf ve deneyimlerini paylaştıklarında yaptıkları işin bir parçası olduklarını daha fazla hissedebilirler. Bununla beraber, kurumun sosyal medyadaki tüm postları uygun olmayan içeriklere ve yorumlara karşı anlık olarak moderasyona tabi tutulmalıdır.

Sosyal medyanın iç iletişimde doğru kullanıldığında, çalışanlar arasında etkileşim yarattığı, işleriyle bağ kurarken, bilgi paylaşımı ve verimliliği desteklediği unutulmamalıdır.