Pandemi sürecinde iletişim

img

İçinde bulunduğumuz dönem sayısız belirsizliği ve köklü değişiklikleri bünyesinde barındırırken tüm dünya vatandaşları olarak bizler de yeni bir dünya düzenine tanıklık ediyoruz. Son yüzyılın en büyük krizlerinden biri olan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisiyle neredeyse bütün sektörlerin derinden etkilendiği, sosyolojik ve ekonomik çıktıların yanında iş dünyasının geleceğinin yeniden tasarlandığı bu dönem şüphesiz herkesin gündemindeki ortak soru, bundan sonra ne yapacağımız.

Kurumların varlığını tehlikeye sokan krizlerin itibarı yıkıcı etkisi düşünüldüğünde, kriz yönetiminin her kurum için bir tercih değil zorunluluk olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İyi yönetilemeyen krizlerde kurumların itibarlarıyla birlikte tüm varlıklarını kaybettiklerine dair geçmişte sayısız örnek yaşandığı gerçeğinden yola çıkarak; krizler yaşanmadan önce olası ‘kriz senaryolarının çıkarılması ve stratejiler geliştirilmesi hayati önemdedir.

Bugün geldiğimiz noktada ise neredeyse hiçbir kurum veya iletişim danışmanının olası kriz senaryolarında yer vermediği pandeminin etkisini dünya üzerindeki tüm kurumlar ile birlikte aynı anda deneyimliyoruz.

Yönetim anlayışları, iş yapış tarzları ve insan kaynakları yönetimiyle büyük sınav veren işletmelerin iç ve dış paydaşlarıyla olan iletişimleri nasıl kurgulanmalı, gelin birlikte inceleyelim:

Kurum içi İletişim:

Bir kurumun en değerli varlığı çalışanlarıdır ve istisnasız her kurum özellikle kriz gibi belirsiz dönemlerde çalışanlarıyla iletişime geçerek, bilgi akışını başlatmalıdır. Üst düzey yönetimin çalışanları önceliğe alan bir iletişim yaklaşımıyla hareket etmesi kurumun gücü ve itibarı üzerinde son derece etkilidir. Peki pandemi sürecinde iç iletişim kapsamında verilecek mesajlar neler olmalı?

  1. Koronavirüs spesifik mesajlar: Çalışan sağlığını önceliklendiren, kurum olarak alınan tedbirlerin ve güncel bilgilerin aktarıldığı bir platform kurun. Seyahat kısıtlandırmaları, uzaktan çalışma ve şirketinizin yeni normale hazırlık sürecinde aldığı kararları paylaşın. Beklemek yerine çalışanlarınızla sürekli iletişimde kalacağınız iç iletişim kanallarını aktif bir şekilde kullanın.
  2. Olağan iş planı ve şirketin durumuna dair mesajlar: Özellikle C-level yöneticilerin bu dönem daha sık, proaktif ve koordine bir şekilde çalışanlarıyla iletişim kurması; dedikodu, söylenti ve aslı olmayan haberlerin önüne geçmek adına çok önemlidir. Liderlerin mevcut durum analizini iyi yapması ve bu zorlu dönemi en az zararla atlatacaklarına dair çalışanlarına güven veren bir yaklaşımda bulunması gerekir. Bu da etkili ve sürekli iletişimde kalarak mümkündür.
  3. Şirketin geleceğine dair mesajlar: Sürdürülebilirlik ve iyileşme planlarının hazırlandığı bu dönem çalışanlarınıza şirketin gelecek vizyonunu aktararak, belirsizlik dönemini kontrol altında tutabilirsiniz.

Dış paydaşlar:

Bu dönem dış paydaşlara vereceğiniz mesajlarda saldırgan bir satış iletişimi yerine duyarlı ve empatik bir dil kullanmaya özen gösterin.

  1. Bilgilendirici olun: CEO’nun kaleme alacağı ve tüm iş ortaklarıyla paylaşacağı bir mailing yapın.
  2. Kurum olarak insan sağlığını önceliklendirdiğinizi vurgulayın ve alınan önlemleri paylaşın.
  3. Yeni satış fırsatları oluşturmaktansa empati kurun ve mesajlarınızı bu doğrultuda verin.

Tüm iletişim kanallarını etkin şekilde kullanmak:

Sosyal medya tüm paydaşlarla iletişim kurmak ve mesajlarınızı aktarmak için çok etkili bir platformdur. Bununla birlikte hazırlayacağınız metinlerin yorucu ve uzun olmamasına özen gösterin. İnfografik ya da kısa video formatları gibi çeşitli seçenekleri efektif şekilde kullanın.

Son dönemlerde sıklıkla gördüğümüz Instagram live gibi yayınlar planlayabilir hem yöneticilerinizi hem de fikir önderlerini bu platformlarda konuk olarak ağırlayabilirsiniz.

Bu tarz zamanlar, stratejiyi yeniden düşünme ve gelecek vizyonunu şekillendirme zamanıdır. Stratejik bir iletişim planı ile bu dönemi tüm paydaşlarınız nezdinde en doğru şekilde iletişim kurarak değerlendirmeniz kurumunuzun itibarı ve yaratılacak algı açısından da oldukça önemli olacaktır.