PR çalışmalarında bir sonraki hedef kitle: ‘Alfa Jenerasyonu’

img

Bugünün dünyasında X kuşağı yerini yavaş yavaş Y kuşağına bırakırken, Z kuşağı ise artık oy kullanan ve kendi satın alma kararını veren, hayata karşı tercihleri oluşmuş ve yakın zamanda çeşitli iş kollarında yerlerini almaya başlamış bir grup. Tüm bu nedenlerle kuşakları anlamak hedef kitle ile kurulacak iletişimin tasarımını en doğru şekilde yapabilmek açısından oldukça önemli hale geliyor.

En az bu durum kadar önemli bir başka konu ise doğrudan dijital hayatın içinde var olan Z kuşağının kolaylıkla dijital hedef kitle olarak tanımlanıyor olması. Peki ya Alfa Kuşağı?

İlk olarak fütürist, demografi uzmanı Mark McCrindle ve ekibinin ‘’Z kuşağından sonra hangi kuşak gelecek?’’ sorusuna cevap aramalarıyla ortaya çıkan Alfa Jenerasyonu; 2010-2015 arası doğan, Millenial ya da Z jenerasyonlarından ebeveynleri bulunan ve orta öğretime başladığı anda tüketicilere dönüşecek bir grup. Böyle bakıldığında Z kuşağı ve sonrasında gelen ‘’Alfa Kuşağı’’nın tamamıyla girişimci bir zihniyetle geleceği dijital girişimciler çağı olarak dizayn edeceklerini söylemek yanlış olmaz. Az insanla temas ederek, dünyayı fiziksel sınırları olmayan bir yer olarak görüp yorumlayacak olan bu kitlenin özellikle iletişim danışmanları tarafından iyi değerlendirmesi ve halkla ilişkiler disiplininin alışkın olduğu geleneksel hedef kitle ve yöntemlerin de değişmeye başlayacağı öngörüsüyle tüm stratejilerin de buna göre planlanması gerekiyor.

Peki bu jenerasyona yönelik doğru pazarlama nasıl yapılacak?

 • Jenerasyonu şekillendirecek olaylar göz önüne alınmalı: Her jenerasyonu şekillendiren dönüm noktası olaylar hep olmuştur. Bu bilgiler ışığında pazarlamacılar ve iletişimciler bu demografide değişikliğe neden olabilecek koşullarla ilgili bilgi sahibi olmalıdır.

   
 • Mobil aygıtlar kullanarak iletişim kurun: Common Sense Media’nın 2017’de yaptığı araştırmaya göre 8 yaş altı çocuklar; günde ortalama 2 saat 19 dakikalarını kendi mobil aygıtlarında geçiriyor. Bu durumda, mobil teknolojiye ayrılan PR ve reklam bütçelerinin payının büyüyeceği söylenebilir.
   
 • Video hikayeler ile iletişime geçin: Önceki jenerasyonlar astronot ya da atlet olmayı düşleyerek büyürken, Alfalar ise “Vlogger” ya da “Youtuber” olmayı düşlüyor! Lego’nun 2019 yılında yaptığı ve 3 bin çocuğun katıldığı ankette bu yanıtı veren çocukların oranı yüzde 30. Bu nedenle Alfalara gelecekte iş odaklı ulaşmak ve onların marka hakkında kendi içeriklerini üretmesini sağlamak kritik önem taşıyor.
   
 • Sesle aramaya hazırlıklı olun: Alfalar Siri ya da Alexa gibi sesle aktive olan hizmetlerle bilgiye ulaşarak büyüyor. Comscore’a göre içinde bulunduğumuz 2020 ve sonrasında aramaların yarısı ses ile yapılacak. Bu teknoloji Alfalar için rutin olduğunda, markalar keşfedilmek ve deneyimlenmek için sesle aramayı yeniden düşünmek zorunda kalabilir.
   
 • Yeni sosyal medya platformlarını takipte olun: Millenial ve Gen Z ebeveynlerinden kaçmak için, muhtemelen kendi sosyal medya platformlarını oluşturacaklar. Örneğin Z jenerasyonunun Facebook’tan kaçmak için Snapchat’i kullanarak bu platformu popülerleşmesi gibi. Yeni sosyal medya platformlarını takipte kalmak ve onlar üzerinden nasıl iletişim gerçekleştirileceğini öğrenmek olmazsa olmaz.
   
 • Şeffaflık sunun: Derin sahte, sahte haberler, sanal veya artırılmış gerçeklik bugünün medyasında normalleşmişken, Alfalar daha fazla şeffaflık bekleyecekler. Z jenerasyonu danışmanı Tiffany Zhong’a göre; gelecek jenerasyonlara pazarlama faaliyetlerinde şeffaflık altın değerinde olacak...